راهنمای ثبت حساب بانکی

بعد از احراز هویت  شما می توایند اطلاعات حساب بانکی خود را به منظور واریز و برداشت ثبت نمایید.

*قبل از احراز هویت این گزینه بسته می باشد.

با زدن دکمه حساب جدید صفحه زیر برای ورود اطلاعات باز می شود.

ابتدا نام بانک را وارد نمایید.

به منظور واریز ریالی به سایت حتماً می بایست یک کارت بانکی تایید شده داشته باشید. دقت فرمایید که کارت بانکی حتماً می بایست متعلق به خود شما باشد وگرنه تایید  نخواهد شد.

به منظور برداشت ریالی از سایت حتماً می بایست یک شماره شبا تایید شده داشته باشید.

به منظور تسریع در واریز ریالی از سمت سایت به حساب بانکی شما پیشنهاد می شود شماره حساب نیز وارد شود.

*می بایست شماره کارت و شماره حساب و شماره شبا مربوط به یک حساب باشد و هر بخش از حساب متفاوتی نباشد.

*بعد از تایید هر کدام از فیلد های اطلاعات فردی یک تیک سبز رنگ مانن تصویر زیر در کنار فیلد فعال می شود.