راهنمای تکمیل اطلاعات فردی(احراز هویت)

به راستای قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از حسابهای بانکی می بایست افراد احراز هویت شوند.

فیلد های نام، کد ملی؛ تلفن همراه و تلفن ثابت را تکمیل نمایید و دکمه ثبت تغییرات را بزنید.

*. نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی می بایست کاملاً مطابق با نام ثبت شده روی کارت ملی باشد. بعد از ثبت تغییرات می بایست هر کدام از موارد ثبت شده را تایید نمود.

برای تایید تلفن همراه می بایست روی آیکون روبروی آن کلیلک نمایید تا صفحه زیر برای ثبت کد باز شود. دکمه درخواست کد را بزنید تا کد فعال سازی به تلفن همراه برای شما ارسال شود. پس از وارد کردن کد ارسال شده  دکمه تایید کد را بزنید تا تلفن همراه شما تایید شود.

برای تایید تلفن ثابت می بایست روی آیکون روبروی آن کلیلک نمایید تا صفحه زیر برای ثبت کد باز شود. دکمه درخواست کد را بزنید تا با تلفن ثابت شما تماس گرفته شود و کد فعال سازی اعلام شود. پس از وارد کردن کد اعلام شده دکمه تایید کد را بزنید تا تلفن ثابت شما تایید شود.

به منظور تایید نام و کد ملی می بایست شما یک تصویر به نحو زیر برای ما ارسال نمایید.


شما می بایست توسط گزینه ارسال مدارک تصویر زیپ شده را انتخاب نمایید و توسط دکمه ثبت تغییرات برای ما ارسال نمایید.